Dịch Vụ

Phân phối thiết bị chính hãng

Nhập khẩu và phân phối chính hãng các sản phẩm an toàn PCCC thương hiệu Honeywell.

Chi tiết

Thẩm duyệt thiết kế hệ thống PCCC

Thẩm duyệt PCCC là một trong những công việc bắt buộc đối với các cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết

Thi công lắp đặt hệ thống PCCC

Chúng tôi có kinh nghiệm thi công các công trình quy mô lớn với yêu cầu cao về kỹ thuật

Chi tiết

Bảo trì, vận hành hệ thống

Lựa chọn đơn vị chuyên nghiệp cho việc quản lý vận hành giúp giảm chi phí cố định, cải thiện thời gian hoạt động.

Chi tiết
Process

Các bước

Quy trình làm việc

01

Bàn bạc về dự án

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

02

Tiến hành với công trình

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

03

Chuyển giao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

04

Hỗ trợ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

viVietnamese