FPC-951 Đầu báo cháy khói kết hợp CO địa chỉ

  • FPC-951 là đầu báo khói đa cảm biến, là sự kết hợp của cảm biến quang điện và cảm biến Carbon monoxide (CO) cũng như đầu dò carbon monoxide
Danh mục:

Mô tả

Thông tin chi tiết

  • Là một đầu báo Carbon monoxide thông minh (CO) kết hợp với buồng cảm biến khói.
  • Đầu báo FPC-951 là một giải pháp có thể đáp ứng  tiêu chuẩn UL 2075 để phát hiện Carbon monoxide an toàn cho khu vực được kết nối với hệ thống.

Thông số kỹ thuật

  • Nhiệt độ làm việc: 00C – 500C
  • Độ ẩm: 15% – 90% RH
  • Điện thế: 15 – 32 V DC
  • Dòng điện chế độ chờ: 200μA
  • Dòng cực đại LED: 4.5mA
  • Được phê duyệt bởi UL, FM
viVietnamese