Thiết bị lấy mẫu điểm Xtralis VEA

  • Dòng máy dò VESDA-E VEA kết hợp độ tin cậy của VESDA và khả năng phát hiện khói cảnh báo sớm với khả năng xác định địa chỉ chính xác và nhiều tùy chọn thông báo thực sự vượt trội so với các máy dò điểm truyền thống.
  • Máy dò VEA sử dụng các điểm lấy mẫu không khí đã được cấp bằng sáng chế và nhiều ống lấy mẫu không khí microbore với ba cài đặt độ nhạy cảnh báo. Mỗi điểm lấy mẫu VEA và ống microbore đã được cấp bằng sáng chế đều được giám sát đầy đủ bởi máy dò.
  • Giám sát từ đầu đến cuối kết hợp với giám sát tính toàn vẹn của hệ thống giúp giảm 90% thời gian bảo trì và bảo trì hệ thống VEA so với các giải pháp phát hiện điểm thông thường.
Danh mục:

Mô tả

Thông tin chi tiết bộ ống và phụ kiện:  

viVietnamese