Bút thử khói chuyên dụng Xtralis

Bút Thử Khói đơn giản hóa việc kiểm tra hệ thống Phát hiện Khói Hút (ASD) bằng cách cung cấp thiết kế thân thiện với người dùng, tạo ra vệt khói liên tục.

Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

  • Dễ dàng sử dụng.
  • Đơn giản hóa việc kiểm tra khói hệ thống.
  • Đảm bảo vệt khói liên tục và nhất quán.
  • Bấc có thể bơm lại.
  • Catalogue: 
viVietnamese