Ống và phụ kiện VESDA E & VESDA

Một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động của hệ thống phát hiện khói hút VESDA của Xtralis là mạng lưới các ống lấy mẫu không khí từ khu vực được bảo vệ đến máy dò. Đây là lý do tại sao Xtralis cung cấp các gói Ống hút và Phụ kiện VESDA để đơn giản hóa việc lựa chọn đường ống và đảm bảo rằng hệ thống chất lượng luôn được lắp đặt.

Danh mục:

Mô tả

Thông tin chi tiết bộ ống và phụ kiện: 

viVietnamese