HUB kết nối Xtralis VESDA (HLI)

HUB kết nối VESDA (HLI) cho phép kết nối giữa VESDAnet với các nền tảng cấu hình và giám sát. Các HLI này có thể được sử dụng ở nhiều địa điểm và gắn trên tường cố định để cung cấp kết nối cố định ở vị trí thuận tiện tại một địa điểm.

Có sẵn hai mô hình chính:

1) Windows HLI, cho phép giao tiếp giữa VESDAnet và các gói phần mềm giám sát và cấu hình Xtralis VSC và Xtralis VSM4.

2) Giao thức mở HLI, tích hợp VESDAnet với các gói phần mềm của bên thứ ba, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) và trung tâm báo cháy (FACP).

Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

  • Điện áp hoạt động: 24 V DC.
  • Kích thước: 188mm x 98mm x 40mm.
  • Trọng lượng: 0.4 Kg.
  • Số lượng đầu báo có thể kết nối: 40 đầu báo.
  • Mã sản phẩm: VHX-0300, VHX-1300, VHX-0310, VHX-1310, VHX-0200, VHX-0210 VHX-1200, VHX-0400, VHX-0410, VHX-0420, VHX-1400, VHX-1410, VHX-1420
  • Catalogue: 
viVietnamese