Thiết bị kiểm tra đường dây VTT-10000

  • Thiết bị kiểm tra đường dây là một công cụ dùng để kiểm tra thiết bị phát hiện khói cảnh báo rất sớm.
  • Thử nghiệm thiết bị phát hiện khói.
  • Kết hợp một bộ đếm thời gian để cung cấp thời gian ghi có thể lựa chọn lên đến 3 phút.
Mã: VTT-10000 Danh mục:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

  • Điện áp đầu vào: 220-240V DC.
  • Kích thước: 72mm x 121mm x 133mm.
  • Trọng lượng: 2.7Kg
  • Catalogue: 
viVietnamese